30 listopada 2021 r. Związek zakończył kampanię edukacyjno – ekologiczną

30 listopada 2021 r. Związek zakończył kampanię edukacyjno - ekologiczną współfinansowaną w ramach dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na rok 2021 r.

W ramach projektu mieszkańcy gmin wchodzących w skład Związku mogli skorzystać z darmowej aplikacji na telefon umożliwiającej uzyskanie wiedzy na temat m.in. poprawnej segregacji odpadów, funkcjonujących PSZOK-ach, wyszukiwarki odpadów oraz możliwości ustawienia alertu dot. harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. Dodatkowo w ramach projektu pojawiły się trzy artykuły prasowe dot. wspomnianej aplikacji dla różnych zasięgów terytorialnych obejmujących 13 gmin związku (Tygodnik Krąg, Gazeta Wschowska i Gazeta Lubuska).

Ze względu na duże zainteresowanie i entuzjastyczne przyjęcie projekt dot. aplikacji będzie nadal kontynuowany przez Związek, gdyż nasi mieszkańcy pobrali aplikację aż 1462 razy w okresie od czerwca do listopada 2021 r., a informację ze strony internetowej dot. aplikacji uzyskało ponad 8 600 unikalnych użytkowników w 16 887 odsłonach.

Zapraszamy do korzystania!