Author Archive

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty za kompostowanie bioodpadów, dla właścicieli domów jednorodzinnych!

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty (nie od osoby) za kompostowanie bioodpadów, ale tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych!

W związku z podjętą uchwałą zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zmiana druku deklaracji od 1 stycznia 2021r.

Od dnia 1.01.2021r. uchwałą Zgromadzenia zostają wprowadzone do obiegu nowe druki deklaracji. Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać od tego dnia na nowych drukach zgodnie z klasyfikacją nieruchomości:

X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

W dniu 14 grudnia 2020r. odbyło się w formie zdalnej X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

W dniu 26 listopada 2020r. odbyło się w formie zdalnej IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ

WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI – ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ NA SEGREGACJĘ

W związku z nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2020, poz. 1439) oraz zmianą uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2021 roku

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące zmiany stawek opłat  od stycznia 2021 roku. Przejdź do informacji o opłatach.

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021.

Informacja nt. zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli.

Zawieszenie obsługi petentów

Od wtorku 27 października 2020 r. Związek Międzygminny "Eko-przyszłość" zawiesza bezpośrednią obsługę petentów.  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Druki deklaracji i wniosków są dostępne w holu Związku. Deklaracje i wnioski można składać za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP oraz w skrzynce podawczej w holu urzędu. Przepraszamy za utrudnienia.

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 10 czerwca 2020r. odbyło się VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

12 czerwca 2020 – nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 12 czerwca 2020r. Biuro Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli będzie nieczynne.