Category Archive for : ‘Informacje’

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE! ZMIANA STAWEK OD 1 GRUDNIA 2021 R.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE! ZMIANA STAWEK OD 1 GRUDNIA 2021 R.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) od 1 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” podjęło uchwałę o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty za kompostowanie bioodpadów, dla właścicieli domów jednorodzinnych!

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty (nie od osoby) za kompostowanie bioodpadów, ale tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych!

W związku z podjętą uchwałą zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021.

Informacja nt. zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

ROZDANIE NAGRÓD – Konkursy plastyczne

W ramach realizowanej przez związek kampanii edukacyjne2017 roku nastąpiło rozdanie nagród w ramach ogłoszonych konkursów plastycznych na :

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  pt. „EKO-PRZEDMIOT DO UŻYTKU CODZIENNEGO”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  pt. „EKO-PRZEDMIOT DO UŻYTKU CODZIENNEGO” dla dzieci ze świetlicy szkolnej

Rozstrzygnięcie konkursu na postać „EKO – ZWIERZAKA”

Rozstrzygnięcie konkursu na postać „EKO ZWIERZAKA”

Konkurs „EKO-PRZEDMIOT” – SZKOŁY

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli w ramach projektu edukacyjnego    pn. „Segreguj odpady, nie ma innej rady” zaprasza do wzięcia udziału w zorganizowanym konkursie  na EKO-PRZEDMIOT do użytku codziennego. Jest to konkurs, którego celem jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych    wśród dzieci ze świetlicy szkolnej, uświadomienie im  jak ważna jest segregacja odpadów komunalnych oraz ich [...]

Konkurs „EKO-ZWIERZAK” – przedszkola

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli w ramach projektu edukacyjnego  pn. „Segreguj odpady, nie ma innej rady” zaprasza do wzięcia udziału  w zorganizowanym konkursie  na EKO-ZWIERZAKA.est to konkurs, którego celem jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych  wśród dzieci  3 ,4, 5 i 6 – letnich uczęszczających do placówek przedszkolnych, uświadomienie  im  jak ważna jest segregacja odpadów [...]

Zakończono realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców…

Związek Międzygminny „Eko – Przyszłość”  w Nowej Soliwfosigw informuje iż w dniu 30 listopada 2016 r. zakończono realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych