I posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na kadencję 2018-2023

W dniu 21 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się I posiedzenie trzeciej kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Przedmiotem obrad było wybranie i ukonstytuowanie się nowych organów Związku na kadencję 2018 – 2023. W wyniku przeprowadzonych głosowań wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia,  trzyosobowy Zarząd oraz komisję rewizyjną.

Skład organów Związku od 21 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący Zgromadzenia - Jacek Milewski, Wiceprezydent miasta Nowa Sól,
  • Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Krzysztof Gruszewski, Zastępca Burmistrza Sławy

Zarząd:

  • Przewodniczący Zarządu – Grzegorz Wiater
  • Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Jacek Sauter, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
  • Członek Zarządu – Paweł Jagasek, Burmistrz Kożuchowa

Komisja Rewizyjna:

  • Konrad Antkowiak – Burmistrz Wschowy
  • Jolanta Wielgus – Burmistrz Szlichtyngowej
  • Barbara Wróblewska - Burmistrz Otynia