Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018.

Związek Międzygminny „Eko - Przyszłość” w Nowej Soli informuje, że w 2018 roku nie uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą:

 • Nr VIII/44/2016 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Nr VIII/45/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

  wysokość opłaty jest następująca:

Nieruchomość zamieszkała:

 • 10,50 zł/mieszkańca/miesiąc - odpady zbierane będą w sposób selektywny,
 • 19 zł/mieszkańca/miesiąc- odpady nie będą zbierane w sposób selektywny.

Nieruchomość niezamieszkała:

ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi:

 • o pojemności 60 litrów – w wysokości 11,00 zł,
 • o pojemności 120 litrów – w wysokości 21,00 zł,
 • o pojemności 240 litrów – w wysokości 42,00 zł,
 • o pojemności 1100 litrów – w wysokości 195,00 zł,
 • o pojemności 3000 litrów – w wysokości 530,00 zł,
 • o pojemności 5000 litrów – w wysokości 880,00 zł,
 • o pojemności 7000 litrów – w wysokości 1230,00 zł,
 • o pojemności 10000 litrów – w wysokości 1800,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi:

 • o pojemności 60 litrów – w wysokości 19,00 zł,
 • o pojemności 120 litrów – w wysokości 39,00 zł,
 • o pojemności 240 litrów – w wysokości 79,00 zł,
 • o pojemności 1100 litrów – w wysokości 350,00 zł,
 • o pojemności 3000 litrów – w wysokości 950,00 zł,
 • o pojemności 5000 litrów – w wysokości 1600,00 zł,
 • o pojemności 7000 litrów – w wysokości 2300,00 zł,
 • o pojemności 10000 litrów – w wysokości 3200,00 zł.

Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od 1 maja do 30 września w wysokości:

 • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 210,00 zł,

 • jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 390,00 zł.