Co się zmienia?

Co się zmienia?

Opłaty

NOWE STAWKI OPŁAT OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU Informacja nt. zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli Na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZLOŚĆ” w dniu 26 listopada 2020 r. przyjęto uchwały, które od 1 stycznia 2021 r. wprowadzają zmianę wysokości opłat za gospodarowanie [...]

Deklaracje i druki

Podpisane i prawidłowo wypełnione oryginały deklaracji należy dostarczyć lub wysłać listem poleconym (by mieć pewność, że dotarły) do siedziby związku na adres:

Informacje dla właścicieli nieruchomości

Co zrobić, aby przekazać odpady komunalne operatorowi? 1. Pobrać druk deklaracji zgodnie z kwalifikacją nieruchomości opisaną poniżej: Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej - pobierz Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej - pobierz Druk deklaracji o wysokości opłaty dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - pobierz 2. Wypełnić druk zgodnie z przykładami wg kwalifikacji nieruchomości:  [...]
Skip to content