Pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Zarządu Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 30 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". W spotkaniu uczestniczyli, Pan Grzegorz Wiater - Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Jacek Sauter Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku i Pani Danuta Patalas - Członek Zarządu Związku. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwał związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powyższe uchwały zostaną przedłożone wszystkim Członkom Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".

strona_posiedzenie