Posiedzenie komisji rewizyjnej

W dniu 22 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli. Przedmiotem posiedzenia komisji było wybranie władz oraz przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Grzegorz Doszel - Wójt Gminy Bojadła, Wiceprzewodniczącym komisji wybrany został Pan Paweł Jagasek - Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów, Sekretarzem została wybrana Pani Elżbieta Rahnefeld - Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Kolejne posiedzenie zaplanowano na kwiecień.

komisja_rewizyjna