Przystąpienie Gminy Głogów (wiejskiej) do Związku Międzygminnego “Eko -Przyszłość”

W związku z przystąpieniem od lipca 2022 r. Gminy Głogów (wiejskiej) do Związku Międzygminnego "Eko -Przyszłość" informujemy, że do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli prawidłowo wypełnioną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku deklaracji obowiązującej na terenie gmin należących do związku (z terminem od 07.2022 r.), zostanie wysłany w najbliższych dniach indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat  zgodnie ze złożoną deklaracją.

Zapraszamy mieszkańców Gminy wiejskiej Głogów do korzystania z dostępnej dla właścicieli nieruchomości i mieszkańców darmowej aplikacji mobilnej na telefon, która przypomni o harmonogramie wywozu i zawiera niezbędne wytyczne oraz informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie związku - czytaj więcej

Dodatkowo związek wyjaśnia, że termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w nowych harmonogramach, które Państwo otrzymacie przed pierwszym terminem odbioru, obejmuje w jednym dniu zbiórkę następujących odpadów:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) odpady niebezpieczne, w tym opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg od jednego właściciela nieruchomości,
e) zużyte opony w ilości do 4 sztuk od jednego właściciela nieruchomości.

W przypadku pytań zapraszamy do informacji zawartych na naszej stronie bądź skontaktowania się z pracownikami związku - czytaj więcej