Realizacja kampanii edukacyjno-ekologicznej ” ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK”

W 2018 r. Związek Międzygminny "Eko-Przyszłość" zrealizował kampanię edukacyjno-ekologiczną pn. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)” współfinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Kampania dotyczyła funkcjonowania i działania, na terenie gmin wchodzących w skład związku, Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz selektywnej zbiórki odpadów BIO.

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli informuje, że w zrealizowanej kampanii i programie informacyjno - edukacyjnym wzięło udział:

- 48 400 właścicieli nieruchomości, którym dostarczone zostały informatory edukacyjne wraz z kalendarzem,

- 6258 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych z klasach IV-VIII, wśród których przeprowadzone zostały prelekcje pn. „ ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)”,

- w ramach ogłoszonego konkursu dla mieszkańców pn. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK” wpłynęło do związku 108 kuponów konkursowych, z których wylosowano dziesięciu zwycięzców i rozdano atrakcyjne nagrody proekologiczne.

Informacja o realizowanej kampanii edukacyjnej ukazała się również w lokalnej prasie tj.: Tygodniku Krąg, Gazecie Lubuskiej, Ziemi Wschowskiej w nakładzie 22 800 egzemplarzy.

Dziękujemy wszystkim właścicielom nieruchomości i dzieciom oraz ich opiekunom za aktywny udziału w kampanii i zapraszamy na kolejne edycje!