Wręczenie nagród z rozstrzygniętych konkursów „EKO-LUDEK-DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW” i ”WIERSZORADY NA ODPADY”.

W dniu 26.11.2015 roku w siedzibie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli przy ul. Arciszewskiego 10, odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów, zrealizowanych przez związek.

Pierwszy ogłoszony konkurs pn. „EKO-LUDEK-DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW” skierowany był do dzieci z placówek przedszkolnych, którego tematem było sporządzenie przez grupę przedszkolaków postaci Eko-Ludka w formie przestrzennej z surowców wtórnych. Ogółem wpłynęło do związku 58 prac, z czego wyłonione zostały pierwsze trzy miejsca tj;:

I miejsce - Zespół Szkół w Lubięcinie Przedszkole Publiczne- ODDZIAŁ KIEŁCZ, grupa 5-6 latki „DUSZKI LEŚNE”,

II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Marchlewskiego 45, 66-120 Kargowa , grupa „BIEDRONKI”,

III miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny Stypułów 68b, 67-120 Kożuchów, grupa 3,4,5 latki.

Natomiast drugi konkurs pn.” WIERSZORADY NA ODPADY” skierowany był do dzieci z klas IV-VI ze szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu było napisanie przez ucznia wiersza ze wskazówkami jak prawidłowo segregować odpady komunalne, jak ważny jest recykling w cyklu życia odpadu, co należy robić by ograniczać ilości wytwarzanych odpadów i jak dbać o otaczające nas środowisko. Ogółem wpłynęło do związku 46 prac, z czego wyłonione zostały pierwsze trzy miejsca tj;

I miejsce – uczeń, kl. V, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Przyczyna Górna 22,

II miejsce – uczeń kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach

III miejsce – uczennica, kl. Vc , Zespół Szkół- Publiczna Szkoła Podstawowa w Otyniu, ul. Żeromskiego 3

W ramach ww. konkursów placówki oświatowe otrzymały pomoc dydaktyczną w postaci dwóch dużych, wiszących tablic pcv z treścią o prawidłowej segregacji odpadów oraz po dwa zestawy koszy do segregacji (każdy zestaw po 4 szt. koszy w kolorach recyklingowych). Nagrodzeni uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie na wiersz dodatkowo otrzymali książki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.

Wśród zaproszonych gości na rozdaniu nagród związek miał przyjemność gościć Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze - Panią Jolantę Fedak .

Ww. zadanie współfinansowane zostało w ramach otrzymanej dotacji na rok 2015 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zdjęcia z wręczenia nagród: