“X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO – PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 31 maja 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ".

Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2016r."