XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

"W dniu 14 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2017r."

IMG_3517