XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 25 marca 2022r. odbyło się XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ",

podczas którego zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany statutu Związku, wysokości bezzwrotnego wkładu dla Gminy Głogów w związku z przystąpieniem do Związku oraz zmiany druków deklaracji.