Zakończono realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców…

Związek Międzygminny „Eko – Przyszłość”  w Nowej Soliwfosigw informuje iż w dniu 30 listopada 2016 r. zakończono realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz do klas I-III ze szkół podstawowych na terenie  Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” pn. „Kupuję świadomie - ograniczam ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Podczas realizacji projektu w pierwszej kolejności rozdysponowano broszury informacyjne do wszystkich mieszkańców trzynastu gmin należących do Związku.

W miesiącach wrzesień-listopad 2016 roku w szkołach podstawowych oraz placówkach przedszkolnych zostało przeprowadzonych 328 prelekcji. Przeprowadzone zajęcia pomogły dzieciom zapoznać się z tematyką świadomych zakupów celem ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła oraz znaczeniem symboli umieszczonych na produktach spożywczych.  Po zakończeniu prelekcji każdy uczeń klas I-III otrzymał notesik.