ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)

Rozpoczynamy kolejną edycję prowadzonej przez związek edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. W 2018 r. kampania jest prowadzona pn. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)”, która została współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Projekt skierowany jest do 50 000 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którego celem jest zwrócenie uwagi na działanie i funkcję Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz selektywną zbiórkę odpadów BIO zbieranych w pojemniku brązowym.

Wzmocnieniem edukacji ekologicznej mieszkańców jest ogłoszony konkurs, promujący przekazywanie odpadów do PSZOK-ów oraz prelekcje wśród uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych o tej samej tematyce. Dopełnieniem kampanii edukacyjnej są artykuły edukacyjne w prasie, których zadaniem jest utrwalenie wiedzy mieszkańców na temat PSZOK -ów oraz o sposobie gromadzenia odpadów BIO, jak również kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród lokalnego społeczeństwa.

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW w terminie sierpień-wrzesień 2018 roku pn.: "ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK"
Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli w ramach projektu edukacyjnego współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. "ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym mieszkańców 13 gmin należących do związku do korzystania z PSZOK -ów oraz zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny.

REGULAMIN KONKURSU