ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)

Kolejny rok prowadzonej przez związek edukacji, który został współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze skierowany jest do 50 000 właścicieli nieruchomości zamieszkałej, której celem jest zwrócenie uwagi na działanie na terenie 13 gmin należących do związku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz o selektywnej zbiórce odpadów BIO zbieranych w pojemniku brązowym pn. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO ( PRZYSZŁOŚĆ)”.

Wzmocnieniem edukacji ekologicznej mieszkańców jest ogłoszony konkurs, promujący Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz przeprowadzone prelekcje wśród uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych.Dopełnieniem kampanii edukacyjnej są artykułów edukacyjne w prasie , których zadaniem jest utrwalenie wiedzy mieszkańców na temat PSZOK znajdujących się na terenie 13 gmin należących do związku oraz o sposobie gromadzenia odpadów BIO, jak również kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród lokalnego społeczeństwa.

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW w terminie sierpień-wrzesień 2018 roku pn.: "ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK"
Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli w ramach projektu edukacyjnego współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. "ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie mieszkańców 13 gmin należących do związku do korzystania z PSZOK oraz zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny.

REGULAMIN KONKURSU