Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty za kompostowanie bioodpadów, dla właścicieli domów jednorodzinnych!

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty (nie od osoby) za kompostowanie bioodpadów, ale tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych!

W związku z podjętą uchwałą zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia zwalnia się ww. właścicieli nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady (skorzystanie ze zwolnienia jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich ww. warunków co do rodzaju nieruchomości,posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów). Oznacza to, że bioodpady z nieruchomości objętej zwolnieniem nie będą odbierane.

Ze zwolnienia można skorzystać wypełniając nową deklarację, w druku której kwota zwolnienia została już uwzględniona. Po wyliczeniu opłaty miesięcznej np. dla 2 osób zamieszkujących wynoszącej 64 zł (2 osoby po 32 zł/osobę)  należy kwotę pomniejszyć o 4 zł. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowania odpadami od miesiąca złożenia deklaracji po uwzględnieniu zwolnienia wyniesie 60 zł.