VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".

Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwał związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniem tych odpadów. Uchwalono wysokci cen za te usługi oraz sposób ich świadczenia. Ponadto Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli budżet Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016 oraz uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2019.

20160830_091250