Author Archive

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021.

Informacja nt. zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli.

Zawieszenie obsługi petentów

Od wtorku 27 października 2020 r. Związek Międzygminny "Eko-przyszłość" zawiesza bezpośrednią obsługę petentów.  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Druki deklaracji i wniosków są dostępne w holu Związku. Deklaracje i wnioski można składać za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP oraz w skrzynce podawczej w holu urzędu. Przepraszamy za utrudnienia.

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 10 czerwca 2020r. odbyło się VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

12 czerwca 2020 – nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 12 czerwca 2020r. Biuro Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli będzie nieczynne.

Informacja dot. koronawirusa

W związku z zaistniałą na terenie całego kraju sytuacją dot. koronawirusa i zamknięciem bądź znacznym ograniczeniem działalności podmiotów informujemy,

VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ

„W dniu 26  lutego 2020r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sławie odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. 

V posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

„W dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

Od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają druki deklaracji

Od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomość zamieszkałą i niezamieszkałą. W związku z powyższym od tego dnia nie będą przyjmowane na starym druku deklaracje z datą wypełnienia i podpisania deklaracji "lipiec 2019 r Pobierz nowe deklaracje

Nowe stawki opłat od 1 lipca 2019 roku

Ze względu na drastyczną zmianę jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wnioskiem do sądu firm obsługujących 13 gmin związku w zakresie odbioru odpadów w sprawie zmiany wynagrodzenia ze względu na nadzwyczajny, nie dający się przewidzieć wzrost ww. cen w roku przetargowym 2016 r., w dniu 6 maja 2019 r.

III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 24 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.