Author Archive

„X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 31 maja 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”.

Zmiana druku deklaracji od 1 marca 2017r.!!!

Od dnia 1.03.2017 r. uchwałą Zgromadzenia zostają wprowadzone do obiegu nowe druki deklaracji. Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać od tego dnia na nowych drukach zgodnie z klasyfikacją nieruchomości:

Prezentacja ekologiczna

Prezentacja realizacji programu: Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz do  klas I-III ze szkół podstawowych na terenie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” pn. „Kupuję świadomie – ograniczam ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła”.

IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

„W dniu 16 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się

Zakończono realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców…

Związek Międzygminny „Eko – Przyszłość”  w Nowej Soliwfosigw informuje iż w dniu 30 listopada 2016 r. zakończono realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli zawiadamia, iż w dniu 3 sierpnia 2016 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę:

Edukacja ekologiczna mieszkańców

wfosigwOd 1 września br. Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” realizuje kolejny projekt edukacyjny pod nazwą „ Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz do klas I-III ze szkół podstawowych na terenie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” pn. Kupuję świadomie – ograniczam ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła” współfinansowany ze środków WFOŚiGW  w Zielonej Górze.

VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

„Pamiętaj o zmianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

W przypadku zmian dokonywanych m.in.

  • w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (zarejestrowania, wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej),
  • w przypadku zmiany danych w ewidencji ludności związanych z urodzeniem dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania
Skip to content