Bezprowizyjne opłaty za gospodarowanie odpadami

Przypominamy Państwu,  że w związku z fuzją banków: Nordea Bank Polska S.A. oraz PKO Bank Polski S.A., bezprowizyjnie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić w dwóch placówkach PKO BP S.A. znajdujących się w Nowej Soli oraz w jednej w Kożuchowie i we Wschowie.

W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, by uiszczać opłatę bezprowizyjnie w ww. placówkach należy dostarczyć do siedziby związku wypełniony wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego, a następnie dokonać wpłaty w ww. placówce banku PKO BP. Po otrzymaniu wniosku związek wyśle do Państwa informację z nadanym nowym numerem rachunku bankowego PKO BP. S.A. i na ten nowy rachunek można dokonywać wpłat bezprowizyjnie.

Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowe konta bankowe są obowiązujące, aż do złożenia wniosku o zmianę numeru konta, a opłaty można uiszczać oprócz ww. placówek PKO BP S.A. również  w placówkach pocztowych, w placówkach innych banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej zgodnie z obowiązującymi cennikami.

W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych można pobrać wniosek o zmianę indywidualnego numeru rachunku bankowego z BZ WBK na PKO BP S.A. zamieszczony w zakładce  Deklaracje i druki na stronie głównej i dostarczyć wypełniony wniosek do siedziby związku.