Category Archive for : ‘Aktualnośći’

Tekstylia i odzież

Uprzejmie informujemy, że w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ach można oddawać tekstylia i odzież. Jednocześnie wyjaśniamy, iż nie należy tego rodzaju odpadów wystawiać przy okazji odbioru odpadów wielkogabarytowych – tekstylia i odzież nie są odpadami wielkogabarytowymi.

XXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 14 marca 2024r. odbyło się XXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” podczas którego podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), która umożliwi zbieranie odzieży i tekstyliów w punktach PSZOK na terenie Związku.

XXI POSIEDZENIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się XXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie budżetu Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2024 rok.

link do nagrania >>

Zmiana godzin pracy punktów PSZOK

Informujemy że w dniach 23.12.2023 r. i 30.12.2023 r. , wszystkie PSZOK (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie obsługiwanym przez Związek Międzygminny “Eko-Przyszłość”

BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH 09:00 – 16:00

EKOSIA I PRZYSZŁEK UCZĄ JAK SEGREGOWAĆ ODPADY !

W ramach prowadzonej w 2023 r. kampanii edukacyjnej Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” z siedzibą w Nowej Soli przygotował dla dzieci z klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych, autorski komiks z Ekosią i Przyszłkiem wraz z konspektem dla nauczyciela. Komiks edukacyjny jest publikacją obrazkowo-słowną, która ma na celu zainteresowanie ucznia treściami związanymi z segregacją odpadów.  

Dodatkowo w ramach prowadzonej kampanii przygotowanych zostało 5 ogólnodostępnych filmów tematycznych w zakresie poprawnej segregacji odpadów komunalnych tj.: Papier, Metale i Tworzywa Sztuczne, Szkło, Bioodpady i Odpady Zmieszane. W filmach występują spersonizowane lalki typu mappute  o

XX POSIEDZENIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się XX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 26 kwietnia 2023r. odbyło się XIX zdalne posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, tematem którego było udzielenie upoważnienia do wystawienia weksla “in blanco” oraz rozpatrzenie skarg na działalność Związku.

XVIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 27 grudnia 2022r. odbyło się XVIII zdalne posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, podczas którego przyjęto budżet Związku na rok 2023, wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, ustalono wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Związku, rozpatrzono skargi na działalność Związku oraz przyjęto uchwały związane z działalnością Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Rewizyjnej.

SZKOLENIE – 4 października godz. 17:00  Nowosolski Dom Kultury

SZKOLENIE. 4 października br. o godz. 17:00  Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze serdecznie Państwa zaprasza na spotkanie dotyczące finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

XVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 23 czerwca 2022r. odbyło się XVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Skip to content