II posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 12 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się II posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwał związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

2-posiedzenie