III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 24 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2018r.