Informacja dotycząca opłat na rok 2016

W 2016 r. nie ulegają zmianie wysokości stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Eko-Przyszłość". Opłatę należy uiszczać na dotychczasowych zasadach zgodnie z kwotą wyliczona na podstawie ostatniej, prawidłowo wypełnionej i złożonej deklaracji.

Więcej informacji  <--czytaj

Reasumując, by utrzymać stawki na dotychczasowym poziomie i prowadząc politykę racjonalnego wydatkowania dochodów z tytułu opłaty, związek nie wysyła blankietów wpłat i nie będzie w nowym roku informował indywidualnie o konieczności dokonywania wpłat zgodnie z ostatnią, otrzymaną od związku Informacją o przyjęciu deklaracji. Związek nie wydaje również decyzji na nowy rok 2016 r. celem dokonywania wpłat za kolejne miesiące, gdyż decyzje zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ może wydać głównie w dwóch przypadkach:

a) niezłożenia deklaracji,
b) wątpliwości, co do danych zwartych w deklaracji.Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Eko-Przyszłość" uchwałą nr  XI/55/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. uchwaliło następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie trzynastu gmin zrzeszonych w związku dla:a) nieruchomości zamieszkałych:

 • przy segregacji odpadów – 8,80 zł /osobę / miesiąc;
 • przy braku segregacji odpadów – 15,00 zł /osobę / miesiąc
 • w przypadku nieruchomości zamieszkałych operator odbiera każdą ilość odpadów

b) nieruchomości niezamieszkałych:

przy braku segregacji:

 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 60 litrów - w wysokości 15,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 80 litrów - w wysokości 19,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 120 litrów - w wysokości 29,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 240 litrów - w wysokości 59,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 1100 litrów - w wysokości 269,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 3000 litrów - w wysokości 734,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 5000 litrów - w wysokości 1224,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 7000 litrów - w wysokości 1714,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika o pojemności 10000 litrów - w wysokości 2448,00 zł.

przy segregacji odpadów:

 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 60 litrów - w wys. 9,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 80 litrów - w wys. 12,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów - w wys. 17,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 240 litrów - w wys. 34,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 1100 litrów - w wys. 157,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 3000 litrów - w wys. 428,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 5000 litrów - w wys 713,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 7000 litrów - w wys. 998,00 zł,
 • jednokrotny odbiór pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 10000 litrów - w wys 1425,00 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wszystkie odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, biodegradowalne) odbierane są nieodpłatnie,