IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

"W dniu 16 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Podczas obrad przyjęto budżet Związku na rok 2017, a także uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2020. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."