Reklamacje

Reklamacje

Zlecenia dodatkowe

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację, wprowadzona została usługa dotycząca dodatkowego odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w ilości wyższej niż wskazana w deklaracji z terenu nieruchomości, której deklaracja dotyczy.

Wykaz aptek

W związku z tym, iż leków nie można wrzucać do pojemników stojących na posesji zostały podpisane stosowne umowy z aptekami, w których nieodpłatnie można zostawić przeterminowane leki:

PSZOK

Gabaryty

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest prowadzona dwa razy do roku: na wiosnę i na jesień, by umożliwić właścicielom nieruchomości pozbycia się odpadów, których gabaryty nie pozwalaj na włożenie ich do pojemników lub są to odpady niebezpieczne i nie można ich wrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

Harmonogram odbioru odpadów

Skip to content