“Pamiętaj o zmianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

W przypadku zmian dokonywanych m.in.

  • w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (zarejestrowania, wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej),
  • w przypadku zmiany danych w ewidencji ludności związanych z urodzeniem dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania

Związek Międzygminny "Eko-Przyszłość" w Nowej Soli przypomina o konieczności złożenia deklaracji, bądź dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany należy dokonać w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty.