SZKOLENIE – 4 października godz. 17:00  Nowosolski Dom Kultury

SZKOLENIE. 4 października br. o godz. 17:00  Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze serdecznie Państwa zaprasza na spotkanie dotyczące finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

organizowane w ramach programu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, które odbędzie się w dniu

4 października br. o godz. 17:00 w Nowosolskim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 49.

Spotkanie organizowane jest w związku z przystąpieniem Miasta Nowa Sól do Programu Ciepłe Mieszkanie i skierowane jest  do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami lokali w domach wielorodzinnych oraz budynków jednorodzinnych (zarówno istniejących jak i nowobudowanych).

W trakcie szkolenia pracownicy Wojewódzkiego Funduszu wyjaśnią na co można uzyskać dotacje (od 30% do nawet 90% dla osób najuboższych) i w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie m.in. na wymianę starego pieca na nowoczesny, termomodernizację domów (docieplenie ścian, wymianę okiem i drzwi zewnętrznych) czy zakup paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.