V posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 16 grudnia 2015 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku. Jednym z punktów porządku obrad było przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku. Ponadto członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli budżet Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016, uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2019 oraz omówili pracę Komisji Rewizyjnej. Ostatnim punktem spotkania było podsumowanie zakończonego remontu siedziby Biura Związku.

 Vposiedzenie