VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 10 czerwca 2020r. odbyło się VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".

Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok