XI posiedzenie

W dniu 15 grudnia 2017r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Nowosolskiego Domu Kultury odbyło się XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Podczas obrad przyjęto budżet Związku na rok 2018, a także uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2021