XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 26 października 2021r. odbyło się XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia była zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.