XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

W dniu 23 czerwca 2021r. odbyło się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.