XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie budżetu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2022-2025.