XXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 14 marca 2024r. odbyło się XXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” podczas którego podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), która umożliwi zbieranie odzieży i tekstyliów w punktach PSZOK na terenie Związku.