ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ

WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI – ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ NA SEGREGACJĘ

W związku z nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2020, poz. 1439) oraz zmianą uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości, którzy mają złożone deklaracje z nieselektywną zbiórką odpadów komunalnych zobowiązani są bezzwłocznie do złożenia nowej deklaracji od stycznia 2021 r. na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.