Edukacja ekologiczna mieszkańców

wfosigwOd 1 września br. Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” realizuje kolejny projekt edukacyjny pod nazwą „ Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz do klas I-III ze szkół podstawowych na terenie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” pn. Kupuję świadomie – ograniczam ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła” współfinansowany ze środków WFOŚiGW  w Zielonej Górze.

W kampanii edukacyjnej chcemy zwrócić uwagę na to jak kupować świadomie i mądrze tak, aby w gospodarstwach domowych było wytwarzanych mniej odpadów komunalnych.

Od września w klasach od I-III wszystkich szkół podstawowych z terenu Związku odbywać się będą prelekcje. Kadra prelegentów poprowadzi zajęcia edukacyjne, w trakcie, których przekaże dzieciom w sposób rzetelny informację na temat: jak mądrze robić zakupy, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła oraz przekaże znaczenie symboli umieszczonych na produktach spożywczych.

Prelegenci poprowadzą również zajęcia w placówkach przedszkolnych, których celem będzie zwrócenie uwagi najmłodszych dzieci na to, aby robiąc codzienne zakupy robić je mądrze i rozsądnie. Dodatkowo prelekcje wzbogacone będą w praktyczne warsztaty, dzięki którym pokarzemy dzieciom, co można zrobić z różnego rodzaju odpadów.

Również w ramach projektu od 1 września br. Poczta Polska prowadzić będzie dystrybucje materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci broszury dla właścicieli nieruchomości.