Category Archive for : ‘Aktualnośći’

Od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają druki deklaracji

Od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomość zamieszkałą i niezamieszkałą. W związku z powyższym od tego dnia nie będą przyjmowane na starym druku deklaracje z datą wypełnienia i podpisania deklaracji "lipiec 2019 r Pobierz nowe deklaracje

Nowe stawki opłat od 1 lipca 2019 roku

Ze względu na drastyczną zmianę jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wnioskiem do sądu firm obsługujących 13 gmin związku w zakresie odbioru odpadów w sprawie zmiany wynagrodzenia ze względu na nadzwyczajny, nie dający się przewidzieć wzrost ww. cen w roku przetargowym 2016 r., w dniu 6 maja 2019 r.

Płatności do 15 dnia każdego miesiąca

Opłaty należy uiszczać bez wezwania, do 15 dnia każdego m-ca zgodnie z wcześniej dokonywanymi wpłatami.

Związek nie rozsyła blankietów opłat oraz przypomina, że na dokonanie zmian danych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości ma 14 dni i jest to możliwe tylko na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

I posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na kadencję 2018-2023

W dniu 21 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się I posiedzenie trzeciej kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 8 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

Realizacja kampanii edukacyjno-ekologicznej ” ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK”

W 2018 r. Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” zrealizował kampanię edukacyjno-ekologiczną pn. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)” współfinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 8 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli odbyło się XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA MIESZKAŃCÓW PN. ” ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK”

W dniu 15.10.2018 roku odbyło się posiedzenie JURY, które po wylosowaniu kuponów konkursowych postanowiło przyznać nagrody (informacja o osobach nagrodzonych znajduje się w dołączonym protokole JURY) Protokół

Ulotka edukacyjna 2018

Już teraz do pobrania nowa ulotka edukacyjna. Zapraszamy do pobierania.

ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)

Rozpoczynamy kolejną edycję prowadzonej przez związek edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. W 2018 r. kampania jest prowadzona pn. „ZRÓB KROK W STRONĘ PSZOK I BĄDŹ BIO Z EKO (PRZYSZŁOŚĆ)”, która została współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Projekt skierowany jest do 50 000 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którego celem jest zwrócenie uwagi na działanie i funkcję Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz selektywną zbiórkę odpadów BIO zbieranych w pojemniku brązowym.

Facebook

Biuletyn Informacji Publicznej