Jak segregować?

okWYRZUCAMY:

 • gazety, książki, czasopisma
 • kartony, tektura (bez taśmy klejącej)
 • torebki i worki (bez taśmy klejącej)
 • papier pakowy (bez taśmy klejącej

okWYRZUCAMY:

 • puste butelki i słoiki
 • puste butelki po napojach
 • inne puste opakowania szklane

okWYRZUCAMY:

 • zgniecione i puste butelki plastikowe
 • puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej, środkach czystości
 • puszki po napojach, konserwach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe

okWYRZUCAMY:

 • drobne gałęzie, drewno
 • skoszona trawa, liście
 • resztki żywności
 • obierki, fusy
 • trociny
 • skorupki jaj

no

NIE WYRZUCAMY:

 • opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
 • zanieczyszczonych i zatłuszczonych
 • kalki technicznej

no

NIE WYRZUCAMY:

 • ceramiki (porcelana typu arco, duralex, talerze, doniczki)
 • kieliszków, żarówek, świetlówek
 • szklanych opakowań po lekach i chemii
 • szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone)
 • szyb samochodowych
 • luster

no

NIE WYRZUCAMY:

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 • zanieczyszczonych folii
 • opakowań ani matriałów innych aniżeli opakowania wielomteriałowe, np. tetrapak

no

NIE WYRZUCAMY:

 • odpadów pochodzenia zwierzęcego np. kości i odchodów

Pozostałe odpady niesklasyfikowane do wymienionych czterech grup opisanych powyżej należy zbierać razem z odpadami zmieszanymi.

Skip to content