Segregując odpady dbasz o swoje otoczenie Edukacja ekologiczna to najlepsza
inwestycja
harmonogram

Aktualności

Zmiana druku deklaracji od 1 stycznia 2021r.

Od dnia 1.01.2021r. uchwałą Zgromadzenia zostają wprowadzone do obiegu nowe druki deklaracji. Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać od tego dnia na nowych drukach zgodnie z klasyfikacją nieruchomości:

X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

W dniu 14 grudnia 2020r. odbyło się w formie zdalnej X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

W dniu 26 listopada 2020r. odbyło się w formie zdalnej IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ

WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI – ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ NA SEGREGACJĘ

W związku z nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2020, poz. 1439) oraz zmianą uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Informacje

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty za kompostowanie bioodpadów, dla właścicieli domów jednorodzinnych!

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty (nie od osoby) za kompostowanie bioodpadów, ale tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych!

W związku z podjętą uchwałą zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021.

Informacja nt. zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

ROZDANIE NAGRÓD – Konkursy plastyczne

W ramach realizowanej przez związek kampanii edukacyjne2017 roku nastąpiło rozdanie nagród w ramach ogłoszonych konkursów plastycznych na :

Od wtorku 27 października 2020 r. Związek Międzygminny "Eko-Przyszłość" zawiesza bezpośrednią obsługę petentów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI – ZŁÓŻ BEZZWŁOCZNIE NOWĄ DEKLARACJĘ NA SEGREGACJĘ!

Druki deklaracji i wniosków są dostępne w holu Związku.

Deklaracje i wnioski można składać za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP oraz w skrzynce podawczej w holu urzędu.

Biuro Obsługi Klienta nieruchomość zamieszkała tel. 68 452 12 32

Nieruchomość niezamieszkała (firmy + letniska): 68 452 12 37

Referat Ochrony Środowiska tel. 68 4521228, 68 4521229, 68 4511550

Referat Finansowo-Księgowy tel. 68 4521213, 68 4521220, 68 4521222, 68 4521223, 68 4521226

Przepraszamy za utrudnienia.