Slide Slide Ekosia i Przyszłek segregują odpady ! Slide Ekosia i Przyszłek segregują odpady ! Slide Ekosia i Przyszłek segregują odpady ! Slide Ekosia i Przyszłek segregują odpady ! Slide Ekosia i Przyszłek segregują odpady !
harmonogram

Aktualności

XXI POSIEDZENIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się XXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie budżetu Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2024 rok.

link do nagrania >>

Zmiana godzin pracy punktów PSZOK

Informujemy że w dniach 23.12.2023 r. i 30.12.2023 r. , wszystkie PSZOK (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie obsługiwanym przez Związek Międzygminny “Eko-Przyszłość”

BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH 09:00 – 16:00

EKOSIA I PRZYSZŁEK UCZĄ JAK SEGREGOWAĆ ODPADY !

W ramach prowadzonej w 2023 r. kampanii edukacyjnej Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” z siedzibą w Nowej Soli przygotował dla dzieci z klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych, autorski komiks z Ekosią i Przyszłkiem wraz z konspektem dla nauczyciela. Komiks edukacyjny jest publikacją obrazkowo-słowną, która ma na celu zainteresowanie ucznia treściami związanymi z segregacją odpadów.  

Dodatkowo w ramach prowadzonej kampanii przygotowanych zostało 5 ogólnodostępnych filmów tematycznych w zakresie poprawnej segregacji odpadów komunalnych tj.: Papier, Metale i Tworzywa Sztuczne, Szkło, Bioodpady i Odpady Zmieszane. W filmach występują spersonizowane lalki typu mappute  o

XX POSIEDZENIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się XX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Informacje

”OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!”

W 2022 roku Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” przeprowadził kampanię edukacyjną pn. ”OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!”.

W ramach edukacji ekologicznej wśród dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych przeprowadzono 87 spektakli teatralnych oraz 70 prelekcji dla wszystkich dzieci klas I szkół podstawowych na terenie 13 gmin należących do związku.

Przystąpienie Gminy Głogów (wiejskiej) do Związku Międzygminnego “Eko -Przyszłość”

W związku z przystąpieniem od lipca 2022 r. Gminy Głogów (wiejskiej) do Związku Międzygminnego “Eko -Przyszłość” informujemy, że do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli prawidłowo wypełnioną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku deklaracji obowiązującej na terenie gmin należących do związku (z terminem od 07.2022 r.), zostanie wysłany w najbliższych dniach indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat  zgodnie ze złożoną deklaracją.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE! ZMIANA STAWEK OD 1 GRUDNIA 2021 R.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE! ZMIANA STAWEK OD 1 GRUDNIA 2021 R.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) od 1 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” podjęło uchwałę o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty za kompostowanie bioodpadów, dla właścicieli domów jednorodzinnych!

Zwolnienie 4 zł od całej wysokości opłaty (nie od osoby) za kompostowanie bioodpadów, ale tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych!

W związku z podjętą uchwałą zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Skip to content