”OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!”

W 2022 roku Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” przeprowadził kampanię edukacyjną pn. ”OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!”.

W ramach edukacji ekologicznej wśród dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych przeprowadzono 87 spektakli teatralnych oraz 70 prelekcji dla wszystkich dzieci klas I szkół podstawowych na terenie 13 gmin należących do związku. Powyższe działania miały na celu utrwalenie wiedzy dzieci dot. poprawnej segregacji odpadów komunalnych wg odpowiednich kolorów recyklingowych i zostały zrealizowane w okresie od marca do czerwca 2022 roku.

W związku z przyjęciem do związku nowej gminy wiejskiej - Głogów od 07.2022 r. mieszkańcy otrzymali ulotki dot. zasad prawidłowej segregacji obowiązujących na terenie związku. Dodatkowym wzmocnieniem kampanii edukacyjnej była i jest możliwości pobrania przez właścicieli nieruchomości i ich bliskich, aplikacji na telefon.

Niniejsza aplikacja jest bardzo przydatnym narzędziem w zakresie rozpropagowywania właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, z którego chętnie korzystamy w dzisiejszych czasach. Aplikacja zawiera w swojej treści wszystkie ważne dla mieszkańca informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. pomaga w odnalezieniu harmonogramu odbioru odpadów, poprawnej segregacji, wskazuje adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pozwala na szybkie docieranie do użytkowników poprzez wiadomości typu push up i zawiera wiele innych ciekawych informacji dot. gospodarki odpadami. Realizowana w 2022 r. kampania edukacyjna została współfinansowana w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.