Kontakt

Związek Międzygminny ``eko-Przyszłość``

Związek Międzygminny "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
ul. Arciszewskiego 10
67-100 Nowa Sól
POWIAT: nowosolski
WOJEWÓDZTWO: lubuskie

 

Godziny urzędowania:

  • pn.,wt.,czw., pt. godz. 7.30-15.30
  • śr. 9.00 - 17.00

NIP 9252099600
REGON 081054381

SEKRETARIAT  BIURA  ZWIĄZKU

Sprawy ogólne

  • Numer telefonu: 68 452 12 11
  • Numer fax -: 68 452 12 12

e-mail: eko-przyszlosc@eko-przyszlosc.pl

REFERAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA

Sprawy dotyczące odbioru odpadów, reklamacji w zakresie odbioru odpadów oraz zabezpieczenia pojemników

Numer telefonu: 68 452 12 28, 68 452 12 29, 68 451 15 50

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWY

Sprawy dotyczące wpłat, zaległości, upomnień

Numery telefonu:

  • wpłaty/nadpłaty: 68 452 12 20, 68452 12 23
  • zaległości/upomnienia: 68 452 12 13
  • tytuły wykonawcze: 68 452 12 26, 68 452 12 22

REFERAT KADROWO – ORGANIZACYJNY

Sprawy dotyczące spraw organizacyjnych i kadrowych

Numery telefonu: 68 452 12 19

Referat obsługi klienta

REFERAT  OBSŁUGI  KLIENTA

Sprawy dotyczące ustalenia wysokości opłaty oraz składanie deklaracji i ich zmiana:

  • nieruchomość zamieszkała: 68 452 12 35
  • nieruchomość niezamieszkała (firmy + letniska): 68 452 12 37