IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

W dniu 26 listopada 2020r. odbyło się w formie zdalnej IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”. Tematem posiedzenia było podjęcie uchwał dotyczących budżetu Związku na 2021 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na przyszłe lata oraz uchwał dotyczących zakresu gospodarki odpadami.