Regulamin

Regulamin

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach

Podstawowym aktem prawa miejscowego jest Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminach. Kompetencjami związku w zakresie regulaminu jest odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie każdej z trzynastu gmin, o którym jest mowa w Dziale I Regulaminu przyjętego przez gminy wchodzące w skład związku.

Ministerstwo środowiska

Poniżej można zapoznać się z dostępnymi na stronie Ministerstwa Środowiska interpretacjami i wyjaśnieniami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach: 

Prawo polskie

  • KPA – aby wejść kliknij
  • Ustawa o samorządzie gminnym  – aby wejść kliknij
  • Ustawa o odpadach – aby wejść kliknij
Skip to content