Prezentacja ekologiczna

Prezentacja realizacji programu: Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz do  klas I-III ze szkół podstawowych na terenie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość" pn. „Kupuję świadomie – ograniczam ilość wytwarzanych odpadów komunalnych u źródła".

POBIERZ PREZENTACJĘ