X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

W dniu 14 grudnia 2020r. odbyło się w formie zdalnej X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSŁOŚĆ”.

Tematem posiedzenia było między innymi podjęcie uchwały dotyczącej wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.