XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

W dniu 18 marca 2021r. odbyło się XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.  

Zgromadzenie podjęło trzy uchwały. Głównym tematem była zmiana uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty, zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz przekazanie skargi na działalność Przewodniczącego Zarządu Związku do WSA.